vrijdag 21 september 2012

Oud denken en nieuwe media in Haren

Dat het gebruik van social media zoals Facebook hand over hand toeneemt weet inmiddels ook de gemeente Haren. Ruim 15.000 mensen die het "leuk vonden" op een feestje van een 16 jarige te komen. De ''oude media" pikte dit nieuws op. Hoe zo marktbereik en exposure? Daar kan geen citymarketing tegenop. Vervolgens schoot de gemeente in de stress. Haren op slot. Bezoekers buiten de poort. Met een beetje ondernemerszin en creativiteit had er een mooie party ingezeten. Met een omzet tussen de 5 en 6 ton.Wat rest was een mooie marketingcase in mijn workshop social media. Met dank aan Haren.

Kenmerk van de social media is dat je voordurend signalen uitzendt wat je doet. Zien en gezien worden bij de virtuele dorpspomp. Daar zet je je beste beentje voor. Niets nieuws onder de zon en ooit in de jaren vijftig van de vorige eeuw zo mooi beschreven door Erving Goffman in the Presentation of Self in  Everyday Life. Geinteresseerd in het doen en laten van de ander. Dat volgen we en etaleren wij. Zowel prive als zakelijk. In die zin heeft de traditionele website zijn langste tijd gehad. Te statisch en vooral gericht op wat je bent. Het is niet voor niets dat de "platte website" in de VS opgang doet. Een verwijzingsbord naar Facebook, weblog, Twitter, LinkedIn, video kanalen zoals Vimeo en You Tube etc. Zoek het maar uit, maar dan in de goede zin van het woord. Het is niet ondenkbeeldig dat Web gewoon App wordt.

Intussen in Haren. De spanning loopt op. Het aantal mensen dat aangeeft naar Haren te komen nadert inmiddels de 30.000. Bestuurders in paniek. Ambtenaren zwetend in de weer om straatborden en borden "Welkom in Haren" weg te halen. Google maps met streetview waarschijnlijk nooit van gehoord daar in het gemeentehuis. Oude wereld ontmoet nieuwe wereld. Welkom. Vind ik leuk.

Dat social media een steeds grotere impact heeft en een belangrijk onderdeel vormt in de marketingstrategie van bedrijven en organisaties mag als gegeven worden beschouwd. Zo maken 7,3 mln. Nederlanders gebruik van Facebook, waarvan er 4,3 miljoen dagelijks. Een groot bereik en een hoge intensiteit. Zeker als je dit vergelijkt met LinkedIn. Daarvan maken 3,2 mln. Nederlanders gebruik van, waarvan 300.000 dagelijks. Grote verliezer is Hyves. Nog maar 3 mln. gebruikers, waarvan 900.000 dagelijks. Als u dit stukje leest hebben inmiddels 4.500 personen Facebook bezocht. Ruim 4.000 daarvan in de leerftijdscategorie 15 tot 20 jaar. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat heeft Apple goed begrepen.

Voor velen, behoudens de jongere generaties onder ons, is het lang gangbaar geweest om het gebruik van Facebook en LinkedIn strikt te scheiden. Facebook prive en LinkedIn zakelijk. Die grenzen zijn aan het vervagen. De verandering komt niet zozeer bij LinkedIn vandaan, maar bij Facebook. In het nieuwe besturingssysteem van de Apple de iO6 is Facebook volledig geintergreerd. Apparte accounts voor bedrijven, evenementen, producten etc. kon je al aanmaken in Facebook. Door agendasynchronisatie worden je klanten automatisch geattendeerd op jouw acties of een te organiseren workshop. De technische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgenut. De zakelijke markt wordt daarmee ontsloten.

Ondertussen zit Apple op rozen. Van de huidige gebruikers van Facebook denken 8 op de 10 in 2015 nog steeds op Facebook te zitten. Dit zitten vast aan Apple met de IPhone zoveel en de next generation Ipads. Maar wat belangrijker is. Kleintjes worden groot. Het zijn de werknemers van morgen. De Facebookgeneratie. Laten zien wat je doet. Met snelle communicatie. Creatieve oplossingen en nieuwe concepten. Facebook gaat als platform een onlosmakelijk deel uit maken van de zakelijk markt. Ooit zal deze generatie elkaar vragen. Was jij er ook bij in Haren? De ambtenaren uit Haren maken dan op hun oude dag als hulpbehoevende bejaarden dankbaar gebruik van de nieuwste wifi-zorgapplicaties. Zo kwam het toch nog goed daar in Haren.